CONDICIONS DE COMPRA DELS PRODUCTES


Previ

Condicions vigents a partir del dia 10/12/2022. Les presents condicions són aplicables a les adquisicions de productes per part dels compradors o clients.

1. Introducció

Les condicions de venda descrites a continuació (en endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web https://www.freecatalonia.cat (denominat d'ara endavant "Usuari" o "Vostè" o "Client") i la part venedora Living Territoriweb, SL (en endavant, el Titular) amb NIF B63125041 (Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, vol. 35.381, full B265722) i domicili a C. Antoni Figueres, 11 08551 Tona - Barcelona (Catalunya), propietària del portal https://www.freecatalonia.cat.

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul·lació prèvia, expressa i escrita. Living Territoriweb, SL pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, pel que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita a aquesta pàgina web. Aquestes modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet (des de la data al principi indicada). Cada compra a la pàgina web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, i hagi acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda vostè es compromet a respectar les condicions generals i les normes d'utilització que figuren en les mateixes.

2. Fer una comanda

Posem a la seva disposició les següents modalitats per fer una comanda:
- Per internet a la nostra pàgina web: https://www.freecatalonia.cat (24h/dia, tots els dies).
- Per correu electrònic a l'adreça info@freecatalonia.cat.

3. Informació sobre els productes

La part venedora facilita la informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions tècniques i de fotografies que il·lustren els productes. Tot això, es fa dins del límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.

4. Preus

Els preus de venda indicats es mostren en euros. L'impost de l'IVA ja està inclòs en els preus. Les despeses de servei de l'enviament van a càrrec de l'Usuari i s'afegiran al total de l'import dels productes seleccionats. Se l'informarà d'aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació. La part venedora es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment. No obstant això, es compromet a aplicar les tarifes indicades en aquest web en el moment de la realització de la seva comanda. Així mateix, l'informem que en cas que aparegui un preu erroni i/o manifestament irrisori i sigui quin sigui el motiu (bug informàtic, error manual, tècnic,...), la comanda serà anul·lada fins i tot en cas de validació inicial.

5. Disponibilitat

S'ha de tenir en compte que les comandes seran enviats dins dels límits d'estoc disponibles. Si algun dels articles de la comanda no estigués en estoc, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic el més aviat possible per comunicar-li el termini en què podrem enviar-li la seva comanda. En cas que no estigués interessat en esperar, podrà sol·licitar la devolució dels imports ja abonats (que es farà en un termini màxim de 15 dies) i l'anul·lació de la comanda.

6. Modalitat d'enviament i terminis de lliurament

Els productes comprats seran enviats al Client en un termini màxim de 3 dies laborables a partir de la data en que rebem el seu pagament. La part venedora fa tot el possible per respectar els terminis de lliurament esmentats, no obstant això, no es fa responsable de les conseqüències degudes a un retard d'enviament o a una pèrdua del paquet ocasionats per persones alienes al contracte de transport, per vostè mateix o per raons o causes imprevisibles o insalvables de força major. En cas que no rebés un paquet en el termini indicat i la part venedora certifiqués la seva expedició, es durà a terme una investigació juntament amb el transportista que podria durar diversos dies (el termini aproximat és de 14 dies hàbils). Durant aquest període, no es podrà efectuar cap reenviament ni reemborsament de la comanda. Li aconsellem que en rebre la seva comanda verifiqui que tot està conforme i en perfecte estat. Si no veu en perfecte estat els embalatges, indiqui, en l'albarà de lliurament del transportista, les anomalies que trobi.

7. Modalitats de pagament

Si la nostra empresa d'assegurances o el nostre departament de seguretat sospiten alguna anomalia o frau, ens reservem el dret d'anul·lar la seva transacció per motius de seguretat. La part venedora posa a la seva disposició diferents modalitats de pagament: amb targeta de crèdit i per Bizum:
A) Pagament amb targeta de crèdit/dèbit: El pagament amb targeta de crèdit es realitza mitjançant un TPV (Terminal Públic de Venda) de l'entitat bancària i utilitzant en tot moment una connexió SSL (Secure Socket Layer), que codifica les seves dades bancàries quan són transmeses per la xarxa internet.
B) Per Bizum professional: El Bizum professional es duu a terme també en un TPV virtual de l'entitat bancària. A diferència del Bizum normal, no haureu d'enviar els diners a cap número de telèfon, sinó que només posant el vostre número de mòbil rebreu al mòbil una sol·licitud de pagament i aprovant-la ja haureu completat el pagament.

8. Dret de revocació. Devolucions i reemborsament

Devolucions:
L'usuari disposa de set (7) dies hàbils (a partir de la data del lliurament a l'Usuari per part del transportista) per retornar un producte amb el qual no està satisfet. Dins d'aquest termini, podrà retornar el producte (les despeses d'enviament aniran pel seu compte) indicant el seu codi de comanda. Per sol·licitar una devolució l'usuari només haurà d'enviar un correu a info@freecatalonia.cat indicant el codi de la comanda i els productes que vol retornar.

Li aconsellem que protegeixi bé els productes abans de retornar-los, ja que serà responsable dels possibles desperfectes que puguin patir durant el transport. Per això, li suggerim que ens torni la mercaderia per correu certificat o transportista i amb assegurança pel valor dels productes enviats. Aquesta assegurança li serà molt útil en cas de desperfecte o pèrdua de la mercaderia per part de la companyia de transports.
Quan l'Usuari retorni un producte en exercici del seu dret de desistiment només s'acceptaran els productes que siguin enviats amb el seu embalatge original, en estat nou i complet. No s'acceptaran articles que hagin estat enviats incomplets, espatllats o deteriorats per part del Client, i només s'acceptaran sempre que l'ús que n'hagi fet estigui d'acord amb la naturalesa dels mateixos.

Reemborsament:
Si la seva devolució compleix amb tots els requisits previament descrits, la part venedora li retornarà l'import de la seva compra, exceptuant les despeses de transport. La devolució es farà pel mateix mètode de pagament que hagi utilitzat l'usuari en el moment de pagar la comanda.

8. Litigis i responsabilitats

La part venedora no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del client o d'un fet imprevisible per part d'una persona aliena al contracte. Tampoc seran responsabilitat de la part venedora les conseqüències que puguin resultar d'una utilització inadequada dels productes venuts. Per dirimir possibles litigis, les parts se sotmeten als tribunals de Vic (Barcelona).